Organisatie

Steun NEMO

NEMO informeert, inspireert en fascineert een breed publiek over wetenschap en technologie. En daar kunt u een belangrijke bijdrage aan leveren. Steun NEMO bij het verder ontwikkelen van tentoonstellingen, activiteiten en educatieve programma’s. Dat kan als organisatie en als particulier.

Vonk voor wetenschap en technologie

“We lopen nu vooraan in de wereld op het gebied van hightech. Dat vasthouden kan alleen als kinderen al op jonge leeftijd enthousiast worden voor techniek.”

- André Kuipers

Met wetenschap en technologie kunnen we de uitdagingen van de 21ste eeuw aan. De wereld van morgen kan hierbij al het nieuwe talent gebruiken om mee te denken en te onderzoeken. Alleen zo vinden we oplossingen voor energie- en milieuvraagstukken, klimaatverandering, bevolkingsgroei en meer. NEMO wil een nieuwe generatie stimuleren in het vinden van de oplossingen van de toekomst. En u kunt bijdragen aan het vervullen van die doelstelling.

Organisaties: partner van NEMO

Een samenwerking met NEMO biedt allerlei mogelijkheden. U versterkt uw merk, creëert bedrijfstrots en laat uw maatschappelijke betrokkenheid zien. Graag wisselen wij met u van gedachten over hoe een samenwerking meerwaarde creëert voor uw merk en doelstellingen. Verbind uw organisatie aan het grootste wetenschapsmuseum van Nederland.

Bekijk hieronder een aantal voorbeelden van samenwerkingen.

Particulier: donateur van NEMO

Als donateur maakt u het werk van Science Center NEMO mogelijk: de tentoonstellingen, activiteiten en educatieve programma’s. U kunt eenmalig of periodiek schenken middels een notariële akte. In het laatste geval is het belastingvoordeel meestal het grootst. Meer informatie hierover vindt u op www.daargeefjeom.nl.

ANBI

NEMO heeft een ANBI status. Steunt u ons dan geniet u daarbij belasting voordeel. Voor Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) zijn er regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Belastingvrijstellingen in de schenk- en erfbelasting en een teruggave regeling voor de energiebelasting. Als ANBI is NEMO verplicht om u van informatie te voorzien over het functioneren van de organisatie. Deze vindt u op de website van ANBI.