Scholen

Docenten

Informeel leren over wetenschap en techniek vormt een krachtige aanvulling op het leren in de klas. Laat u inspireren door NEMO’s onderwijsmaterialen en professionaliseringsaanbod speciaal voor het voortgezet onderwijs.

Wetenschappers van morgen

Autorace4

NEMO ondersteunt het werk van docenten in de bètavakken met innovatieve lesmaterialen en schoolprojecten. Zo wil NEMO bijdragen aan ‘wetenschappelijke en technologische geletterdheid’ in de samenleving, een voedingsbodem voor de wetenschappers, makers, technici, uitvinders en vernieuwers van morgen. Uiteraard kunt u ook met leerlingen naar ons toe komen. Binnen het science center zijn leerlingen zelf aan zet door zelf te experimenteren, ontdekken en maken. 

Docentenconferentie

Professionalisering

NEMO ondersteunt docenten bij het geven van hun vakken in het voortgezet onderwijs. Daartoe organiseren wij congressen, lezingen, nascholingscursussen en workshops. Het science center biedt inspiratie, nieuwe kennis, materiaal en handreikingen waarmee u direct op school aan de slag kan. 

Professionaliseringsaanbod

NEMO organiseert jaarlijks een onderwijsconferentie voor docenten rond actuele en interessante thema’s. De website Kennislink.nl legt wetenschappelijke informatie op een heldere manier uit.

Docentenpanel

Met uw feedback kan NEMO haar onderwijsprogramma's verbeteren. Deel uw expertise en door plaats te nemen in een docentenpanel. Meld u aan.

Docenten Panel